Ondanks het virus zijn wij gewoon aan het werk. Wel proberen we ons zoveel mogelijk te houden aan alle regels zoals die door het RIVM worden opgedragen.